Chất lượng, tiện dụng, đảm bảo vệ sinh môi trường


Muỗng Xuồng
Liên hệ
Muỗng Nhỏ 140mm
Liên hệ
Nĩa Trái Tim 155mm
Liên hệ
Nĩa Lớn 175mm
Liên hệ
TÔ GIẤY 900cc
Liên hệ
Hộp Sushi SA-08
Liên hệ
Hộp nhựa 1 ngăn
Liên hệ
TÔ GIẤY 1000cc
Liên hệ
Ly nhựa PP
Liên hệ
Ly Nhựa PP 2 Ngăn
Liên hệ
« 1 2 3 4 5 »
090 3391 226
https://www.youtube.com/channel/UCYvT5obcI5AqSFS-0kdGxwA
https://www.facebook.com/kimmycodien/