LY GIẤY 7 oz (205ml)

Mã sản phẩm: PC-205-C
Giá: 0 VNĐ
Tráng 2 lớp PE
Kích thước: 72 x 50 x 82 mm
Quy cách đóng gói: 2000 cái/ thùng

Thông tin chi tiết

LY GIẤY 7 oz (205ml)
  • Ly giấy lạnh dùng 1 lần dung tích nhỏ
  • Tráng 2 lớp PE
Kích thước: 72 x 50 x 82 mm
Quy cách đóng gói: 2000 cái/ thùng

Sản phẩm cùng loại

090 3391 226
https://www.youtube.com/channel/UCYvT5obcI5AqSFS-0kdGxwA
https://www.facebook.com/kimmycodien/