Ly Nhựa PET

Mã sản phẩm:
Giá: 0 VNĐ
Có 3 loại:
- 360cc
- 500cc
- 700cc

Thông tin chi tiết

Ly Nhựa PET

Có 3 loại:


Ly nhựa PET 360cc
Kích thước: 95 x 53 x 105 mm
Quy cách đóng gói: 1000 cái/thùng.

Ly nhựa PET 500cc
Kích thước: 95 x 58 x 123 mm
Quy cách đóng gói: 1000 cái/thùng.

Ly nhựa PET 700cc
Kích thước: 95 x 63 x 153 mm
Quy cách đóng gói: 1000 cái/thùng.

Sản phẩm cùng loại

090 3391 226
https://www.youtube.com/channel/UCYvT5obcI5AqSFS-0kdGxwA
https://www.facebook.com/kimmycodien/