TÔ GIẤY 260cc

Mã sản phẩm: PC50
Giá: 0 VNĐ
Tráng 2 lớp PE
Kích thước: 90 x 74 x 60 mm
Quy cách đóng gói: 2000 cái/thùng

Thông tin chi tiết

TÔ GIẤY 260cc
  • Tô giấy tiện lợi, sử dụng 1 lần
  • Tráng 2 lớp PE
Kích thước: 90 x 74 x 60 mm
Quy cách đóng gói: 2000 cái/thùng

Sản phẩm cùng loại

TÔ GIẤY 180cc
Liên hệ
TÔ GIẤY 850cc
Liên hệ
TÔ GIẤY 520 cc
Liên hệ
TÔ GIẤY 320cc
Liên hệ
TÔ GIẤY 390cc
Liên hệ
TÔ GIẤY 900cc
Liên hệ
TÔ GIẤY 780cc
Liên hệ
TÔ GIẤY 260cc
Liên hệ
TÔ GIẤY 1000cc
Liên hệ
TÔ GIẤY 750cc
Liên hệ
TÔ GIẤY 160cc
Liên hệ
TÔ GIẤY 390s
Liên hệ
TÔ GIẤY 120cc
Liên hệ
090 3391 226
https://www.youtube.com/channel/UCYvT5obcI5AqSFS-0kdGxwA
https://www.facebook.com/kimmycodien/