Ly nhựa PP

Mã sản phẩm:
Giá: 0 VNĐ
Ly nhựa PP có 4 loại:
- 360 cc
- 500 cc
- 700 cc
- 750 cc

Thông tin chi tiết

Ly nhựa PP
Ly nhựa PP có 4 loại:
 
Loại 360 cc
Kích thước: 95 x 55 x 98 mm
Quy cách đóng gói: 2000 cái/thùng.

 
Loại 500 cc
Kích thước: 95 x 58 x 123 mm
Quy cách đóng gói: 2000 cái/thùng.

 
Loại 700 cc
Kích thước: 95 x 63 x 153 mm
Quy cách đóng gói: 1000 cái/thùng.

 
Loại 750 cc
Kích thước: 95 x 63 x 168 mm
Quy cách đóng gói: 1000 cái/thùng.

Sản phẩm cùng loại

090 3391 226
https://www.youtube.com/channel/UCYvT5obcI5AqSFS-0kdGxwA
https://www.facebook.com/kimmycodien/